ИЕРЕМИАГИЙН   ГАШУУДАЛ (Lamentations)


[ИЕРЕМИАГИЙН   ГАШУУДАЛ текст]


Иеремиагийн  гашуудал [1][2][3][4][5][pdf]


ИЕРЕМИАГИЙН   ГАШУУДАЛ - Иерусалимын төлөөх гашуудал
Эзлэн түрэмгийлэгчдийн харгислал ба Иерусалимын өрөвдөлтэй байдлын төлөө Иеремиа гашуудсан юм. Өөрийн хүмүүсийн зовлон бэрхшээлийг хараад уйлан гашуудаж байгаа түүнийг "уйламхай эш үзүүлэгч" гэж ч хочилдог. Амар тайвнаар Бурханы эш үзүүллэгийн дагуу бууж өгч олзлуулаарай гэдэг үгийг эсэргүүцсэн өөрийн хүмүүсийн төлөө гашуудаж байлаа. Өнөөдөр ч гэсэн Иерусалимд буй Ортодокс Иудейчууд нулимсны ханын дэргэд энэ номыг уншдаг байна.