ТООЛЛОГО


[ТООЛЛОГО текст]


Тооллого [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][pdf]ТООЛЛОГО - Еврейчүүдийг тоолсон нь
Синай уулнаа илэрхийлэл хүлээн авснаас хойш хоёр жилийн дараа Амлагдсан газрыг зорин хөдлөхийн өмнө хүн амыг тоолон, зохион байгуулалтад оруулсан юм. Учир нь Египетээс Амлагдсан газар хүртэл ердөө хоёр долоо хоногийн зайтай байсан боловч, Бурханд итгэмжгүй байсныхаа төлөө израильчууд цөлд 40 жил тэнүүчилжээ. Энэ 40 жилийн хугацаанд Египетээс гарсан үеийнхэн үхсэн бөгөөд цөлд төрсөн шинэ үеийнхнийг тооллогод хамруулж, Мосе тэднийг удирдан явсан юм.