2 Самуел


[2 САМУЕЛ текст]


2 Самуел [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][pdf]


2 САМУЕЛ - Давидын тухай товч
Нэгдсэн 12 овог аймгийг 40 жил захирсан Давидын түүхийг энд өгүүлдэг. Бэлгийн өдөөлтөд унаснаар энэ агуу хүний амьдралд нэгэн хар толбо бий болдог. Давид гэмшиж, Бурхан өршөөсөн ч, тэрээр хийсэн нүглийнхээ үнийг төлсөн юм.