Шастирын Дэд (2 Chronicles)


[ШАСТИРЫН ДЭД текст]


Шастирын Дэд [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][pdf]


ХААДЫН ДЭД | 2 ХААД - Хаанчлалууд олзлогдсон нь
Изралийг янз бүрийн цаг хугацааны турш хаанчилсан 19 муу хааны дараа Израиль Ассирит (нийслэл нь Ниневе) эзлэгджээ. Энэ үеэс цус холилдсон Самари хүмүүс бий болсон байна. Хожим 19 хаан ба 1 хатны дараа Иуда ч бас Вавилонд олзлогджээ. Иудагийн эдгээр хаадаас зөвхөн 8 хаан Бурханы өмнө "сайн" хэмээн тооцогдсон юм.