Естер (Esther)


[ЕСТЕР текст]


Естер [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][pdf]


ЕСТЕР - Иудейчүүд хомроглох устгалаас аврагдсан нь
Бурхан Иерусалимд Өөрийн сүмийг босгож байх цагаар Сатан Персийн Шушанд Бурханы ард түмнийг хомроглон устгах хуйвалдааныг Хаман гэгч хүнтэй хамсан зохиох санаатай байжээ. Энэ үед Бурхан Естер хэмээх Иудей эмэгтэйг Персийн хааны хатан болгосноор энэ хуйвалдааныг таслан зогсоосон юм.