Хосеа [6]

1 Ирэгтүн, ЭЗЭН уруу буцацгаая.
Учир нь Тэр биднийг тастсан боловч Тэр биднийг эдгээх болно.
Тэр биднийг шархдуулсан боловч Тэр биднийг боож өгөх болно.
2 Хоёр хоногийн дараа Тэр биднийг амилуулах болно.
Биднийг Түүний өмнө амьдруулахын тулд гурав дахь өдөрт Тэр биднийг босгох болно.
3 Тиймээс мэдэцгээе, ЭЗЭНийг мэдэхийн тулд шамдацгаая.
Түүний ирэх нь үүр цайхын адил гарцаагүй.
Тэр бидэн дээр бороо мэт, газрыг услах хаврын бороо мэт ирнэ.

4 Ефраим аа, Би чамайг яах вэ?
Иуда аа, Би чамайг яах вэ?
Учир нь та нарын хайр энэрэл чинь өглөөний манантай адил ба эртлэн алга болдог шүүдэртэй адил юм.
5 Тиймээс Би эш үзүүлэгчдээр дамжуулж тэднийг хэсэгчин цавчсан.
Би Өөрийн амны үгээр тэднийг алсан.
Та нарын дээрх шүүлт нь цахилах аянга мэт юм.
6 Учир нь Би тахилаас илүүгээр хайр энэрэлд,
шатаалт тахилаас илүүгээр Бурханыг мэдэх мэдлэгт баярладаг.
7 Харин тэд гэрээг Адам шиг зөрчив.
Тэнд тэд Миний эсрэг урвасан.
8 Гилеад бол цуст мөрийг үлдээж байдаг бурууг үйлдэгчдийн хот юм.
9 Хүн отдог дээрэмчид шиг, тахилч нарын бүлэглэл Шехем уруу явах замд хүн алдаг.
Үнэхээр тэд гэмт хэргийг үйлджээ.
10 Израилийн гэр дотор Би жигшмээр зүйлийг харсан.
Ефраимын завхайрал нь тэнд байгаа бөгөөд Израиль ч өөрийгөө бузарлав.
11 Мөн Иуда аа, Би Өөрийн ард түмний хувь заяаг сэргээх үед чамд зориулагдсан ургац тэнд бий.[Өмнөх]                [Дараах]Хосеа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]