Хосеа [8]

1 Уруулдаа бүрээг ойртуул!
Тэд Миний гэрээг зөрчиж, Миний хуулиас урвасан учир ЭЗЭНий гэрийн эсрэг дайснууд бүргэд мэт ирж байна.
2 Тэд Над уруу "Миний Бурхан, Израилийнх болох бид Таныг мэднэ" гэж хашхирч байна.
3 Израиль нь сайнаас татгалзсан. Дайсан тэднийг хөөх болно.
4 Тэд хаадыг залсан ч Надаас гарсангүй.
Тэд ноёдыг томилсон ч, Би үүнийг мэдсэнгүй.
Өөрсдийн мөнгө, алтаар өөрсдөдөө зориулж шүтээнүүдийг бүтээсэн ч тэд сөнөнө.
5 Самари аа, Тэр та нарын тугалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй,
"Миний уур тэдний эсрэг шатна" хэмээсэн.
Тэд хэдий хүртэл ариусах чадваргүй байх вэ?
6 Энэ нь хүртэл Израилиас гарсан билээ!
Дархан үүнийг хийсэн болохоор энэ бол Бурхан биш.
Үнэхээр Самарийн тугал нь бутран эвдрэх болно.
7 Учир нь салхийг тарьдаг тэд хуй салхийг хурааж авдаг.
Босоо тариа нь ямар ч түрүүгүй. Энэ нь буудайг боловсруулж чаддаггүй.
Боловсруулсан ч харийнхан түүнийг нь залгих болно.

8 Израиль нь залгигдлаа.
Тэд одоо хэнд ч таалагддаггүй сав мэт үндэстнүүдийн дунд байна.
9 Учир нь тэд орь ганц хулан мэт, Ассири уруу явжээ.
Ефраим нууц амрагуудыг хөлсөлжээ.
10 Хэдийгээр тэд үндэстнүүдийн дунд биеэ худалдсан боловч,
одоо Би тэднийг цуглуулах болно.
Ноёдын хааны дарлалаас болж тэд багасаж эхлэх болно.

11 Ефраим нь нүглийн төлөөх тахилын ширээнүүдийг олшруулсан тул
тэдгээр нь түүний төлөөх нүгэл үйлдэхийн тахилын ширээнүүд болжээ.
12 Түүний төлөө Би Өөрийн хуулийн арван мянган заавруудыг бичиж өгсөн боловч
тэдгээр нь гаднын зүйлс мэт тооцогджээ.
13 Миний өргөлийн бэлгүүдийн хувьд гэвэл, тэд махыг тахиж, түүнийгээ иддэг.
Гэвч ЭЗЭН түүнд нь ер баярлахгүй.
Одоо Тэр тэдний хууль бус явдлыг санаж, нүглийнх нь төлөө тэднийг шийтгэх болно.
Тэд Египет уруу буцан явна.
14 Учир нь Израиль өөрийн Бүтээгчийг мартаж, орднуудыг барьж байгуулсан.
Иуда ч бэхлэгдсэн хотуудыг олшруулсан боловч,
Би түүний хотууд уруу галыг илгээх болно.
Тэр гал нь түүний тансаг орон байруудыг түймэрдэх болно.[Өмнөх]                [Дараах]Хосеа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]