Лук [19]

1 Есүс Иерихог дайрч өнгөрөв.
2 Харагтун, Закхай гэгч хүн байв. Тэр нь татвар хураагчдын ахлагч бөгөөд баян хүн ажээ.
3 Есүс гэж хэн болохыг харахаар зүтгэж байсан боловч биеэр бага тул цугласан олноос болоод харж чадахгүй байв.
4 Тэгээд тэр түрүүлэн гүйж, Түүнийг харах гэж инжир модонд авиран гарав. Учир нь Есүс тэр замаар дайрч өнгөрөх гэж байв.
5 Есүс тэнд хүрч ирээд, дээш харж түүнд
-Закхай, түргэл, буугаад ир. Өнөөдөр Би танайд очих ёстой гэжээ.
6 Тэр шалавхан бууж, Түүнийг баяртайгаар хүлээн авав.
7 Үүнийг харсан хүн бүхэн дургүйцэж,
-Есүс нүгэлтнийд хоноглох гэнэ гэцгээж байлаа.
8 Закхай зогсоод Эзэнд
-Хараач, Эзэн, өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг би ядууст өгнө. Хэрэв би хэн нэгнээс залилан авсан байвал, түүнийгээ дөрөв дахин нугалж эргүүлэн өгнө гэсэнд
9 Есүс түүнд
-Өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ. Учир нь тэр ч гэсэн Абрахамын хүү мөн.
10 Хүний Хүү алдагдсаныг хайж, аврахаар ирсэн билээ гэв.
11 Тэд энэ бүхнийг сонсох зуур Тэр нэгэн сургаалт зүйрлэл айлдав. Учир нь Тэр Иерусалимаас холгүй байсан тул, тэд Бурханы хаанчлал тэр даруй бий болох юм хэмээн бодож байлаа.
12 Тэр
-Нэгэн сурвалжит хүн хаанчлалыг хүлээн аваад буцаж ирэхээр алс холын оронг зорьжээ.
13 Тэр арван боолоо дуудаж, тэдэнд арван мина өгөөд "Намайг буцаж иртэл энэ мөнгөөр ажил хэрэг явуул" гэжээ.
14 Харин түүний иргэд нь түүнийг үзэн яддаг байсан тул, араас нь элч илгээн, "Энэ хүн биднийг захирахыг бид үл хүснэ" гэж хэлүүлжээ.
15 Мөнөөх хүн хаанчлалаа хүлээн авсны дараа буцаж ирэв. Тэгээд мөнгө өгсөн боолууд нь ямар ажил эрхлэн явуулсныг мэдэхээр тэднийг дуудуулж гэнэ.
16 Эхний хүн ирж "Эзэн, таны нэг мина арван мина болсон" гэхэд
17 тэр түүнд "Сайн боол, сайн байна. Чи маш бага юманд итгэмжтэй байсан тул арван хот захирах эрх мэдэлтэй боллоо" гэжээ.
18 Хоёр дахь нь ирж, "Эзэн, таны нэг мина таван мина болсон" гэхэд
19 тэр түүнд мөн "Чи таван хот захирах эрхтэй" гэлээ.
20 Өөр нэг нь ирж, "Эзэн, үзэгтүн, би таны нэг минаг алчууртаа боогоод хав дарчихсан.
21 Та тавиагүй хэрнээ авдаг, тариалаагүй хэрнээ хураадаг чанга хүн тул би танаас айсан юм" гэсэнд
22 тэр "Зохисгүй боол чамайг үгээр чинь Би шүүнэ дээ. Чи намайг тавиагүй хэрнээ авдаг, тариалаагүй хэрнээ хураадаг чанга хүн гэдгийг мэддэг байх нь уу?
23 Тэгвэл чи мөнгийг минь юунд банкинд өгсөнгүй вэ? Тэгсэн бол би буцаж ирээд, хүүтэй нь авах байсан юм" гээд,
24 дэргэдээ байгсдад "Түүнээс нэг минаг авч, арван минатай хүнд өгсүгэй" гэв.
25 Тэд "Эзэн, түүнд арван мина байгаа шүү дээ" гэхэд,
26 "Би та нарт хэлье. Хэнд байна, түүнд илүү өгөгдөнө. Харин хэнд байхгүй байна, түүнээс байгаа нь ч авагдана.
27 Надаар өөрсдийгөө хаанчлуулахыг хүсээгүй миний дайснуудыг нааш авчирч, миний өмнө тэднийг хөнөөгтүн" гэж зарлиг буулгажээ гэв.
28 Эдгээрийг айлдсаны дараа Есүс Иерусалимын зүг тэргүүлэн явав.
29 Тэгээд Тэр Чидун хэмээх уулын бэлд байх Бетфаг болон Бетанд хүрч ирээд, шавь нараасаа хоёрыг илгээн,
30 -Та нар зэргэлдээх суурин уруу яв. Тэнд очоод, та нар урьд нь хүн ер унаж байгаагүй илжигний дудранг олно. Тайлаад энд аваад ир.
31 Хэрэв хэн нэгэн та нараас "Та нар юунд түүний уяаг тайлна вэ?" гэвэл, "Эзэнд хэрэгтэй байна" гэж хэл гэжээ.
32 Явсан хоёр Түүний айлдсанчлан байгааг олж харав.
33 Тийнхүү тэд дудрангийн уяаг тайлах үед эзэн нь тэднээс
-Та нар юунд дудрангийн уяаг тайлав? гэхэд
34 тэд
-Эзэнд хэрэгтэй байна гэв.
35 Тэд дудранг хөтлөн ирэхэд, хүмүүс түүн дээр хувцсаа тохоцгоож, Есүсийг мордуулав.
36 Түүнийг тийн явах зуур хүмүүс зам дээр нь хувцсаа дэвсэж байлаа.
37 Есүсийг Чидун уулын бэлд ирэх үед дагалдан яваа олон түмэн бүгдээрээ өөрсдийн үзсэн хамаг гайхамшгуудын төлөө чанга дуугаар баяртайгаар Бурханыг магтацгааж,
38 -Эзэний нэрээр ирэгч Хаан ерөөлтэй еэ! Амар тайван нь тэнгэрт, алдар нь хамгийн дээр байх болтугай! гэж байлаа.
39 Олны дунд байсан зарим фарисайчууд Түүнд
-Багш аа, шавь нараа зэмлээч гэсэнд
40 Тэр
-Би та нарт хэлье. Хэрэв тэд дуугаа хураавал, чулуунууд хашхирна шүү гэв.
41 Тэгээд Есүс ойртон ирж, хотыг хараад түүний төлөө уйлж,
42 -Хэрэв чи энэ өдөр амар тайванд юу хүргэхийг мэдсэнсэн бол! Харин эдүгээ энэ нь нүднээс чинь далдлагдав.
43 Дайснууд чинь чиний эсрэг бэхлэлт босгон чамайг бүсэлж, тал талаас чинь бүчих өдрүүд ирэх үед
44 чамайг болон чиний дотор хүүхдүүдийг чинь газартай тэгшлэх болно. Тэд чиний дотор чулууг чулуун дээр нь орхихгүй. Учир нь чам дээр Бурханы ирсэн цагийг чи мэдээгүй юм гэв.
45 Тэр сүмд орж, худалдаачдыг хөөн гаргаад,
46 тэдэнд
-"Миний гэр бол залбирлын гэр байх ёстой" гэж бичигдсэн байтал та нар сүмийг дээрэмчдийн үүр болгожээ гэв.
47 Есүс өдөр бүр сүмд сургаалаа заадаг байлаа. Харин ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар болон олны ахлагчид Түүнийг хөнөөхийг оролдовч,
48 ард олон бүгдээрээ Түүний үгийг анхааралтай сонсож байсан тул тэд яаж ч чадахгүй байлаа.[Өмнөх]                [Дараах]Лук [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]