Сургаалт үгс [2]

1 Хүү минь, хэрэв чи миний хэлэхийг хүлээн авч,
Миний тушаалуудыг дотроо нандигнан хадгалбал,
2 Мэргэн ухаанд анхааран чих тавьж цээжээ тунгаан бодох уруу хандуулдаг бол,
3 Хэрэв чи ялгах чадварын төлөө чанга дууддаг,
Ухаарахын төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгөдөг бол,
4 Хэрэв чи түүнийг цалин цагаан мөнгө мэт эрж,
Нууцлагдсан эрдэнэ мэт хайдаг бол,
5 ЭЗЭНээс эмээхүйг чи ухаарна,
Бурханы мэдлэгийг олж авна.
6 Учир нь ЭЗЭН мэргэн ухааныг өгдөг бөгөөд
Түүний амнаас ухаан хийгээд мэдлэг гардаг.
7 Тэр цэх шулуун явдалт хүнд саруул ухааныг нөөцөлдөг ба
Үнэнч шударгаар явагчдын хувьд бамбай мөн.
8 Тэр шударга ёсны жимийг хамгаалдаг бөгөөд
Өөрийнхөө бурханлаг хүмүүсийн замыг сэргийлдэг юм.
9 Тэгвэл зөв болон шударга явдал,
Цэх шулуун байдал ба сайн сайхан зам болгоныг чи ухаарах болно.
10 Учир нь мэргэн ухаан чиний зүрхэнд орж,
Мэдлэг сэтгэлд чинь тааламжтай байх болно.
11 Хэрсүү чанар чамайг сэргийлэх бөгөөд ухаан нь чамайг хамгаална.
12 Энэ нь чамайг хорон муугийн замаас,
Гажсан зүйлсийг яригч хүнээс,
13 Харанхуйн замаар явах гэж цэх шулуун замыг орхигсдоос,
14 Хорон мууг хийдгээрээ бахархдаг,
Хорон муугийн гажсан зүйлсэд баясдаг хүмүүсээс,
15 Хазгай муруй замтай хүмүүсээс болон замаасаа эргэж буцдаг хүмүүсээс,
16 Мөн үгээрээ уяраан уруу татагч садар эмээс салгахын тулд юм.
17 Тэр эм идэр насныхаа ханийг орхиж,
Бурханыхаа гэрээг умартжээ.
18 Учир нь түүний орон гэр мөхөлд шигдэж,
Зам нь үхэгсэд уруу хөтөлнө.
19 Түүн уруу явсан хүмүүсээс нэг нь ч эргэж ирдэггүй бөгөөд
Амийн замд хүрдэггүй.
20 Тиймээс чи сайн санаатнуудын замаар явж,
Шударга зөв хүмүүсийн жимийг дага.
21 Учир нь цэх шулуун хүн л газар дэлхий дээр амьдарч,
Буруугүй нь байсаар байх болно.
22 Харин хар санаатан газраас таслагдаж,
Итгэлийг эвдэгч хүн газрын хөрснөөс арчигдана.[Өмнөх]                [Дараах]


Сургаалт үгс [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]