Исаиа [13]

1 Амозын хүү Исаиагийн үзсэн Вавилоны тухай зөн.
2 Нүцгэн толгодын дээр туг босгож,
дуугаа өндөрсгөн,
гараа дохиж тэднийг ноёдын хаалга уруу оруул!
3 Би Өөрийн уур хилэнг гүйцэлдүүлэхийн тулд Өөрийн ариусгагдсан нэгэнд тушаал өгсөн.
Миний өргөмжлөл дотор баясдаг Өөрийн хүчирхэг дайчдыг дуудав.
4 Олон хүний хөл үймээн мэт уулсын дээрх нүсэр их чимээ шуугиан.
Хамтдаа цугларсан үндэстнүүд,
хаанчлалуудын үймэлдэх асар их чимээ шуугиан.
Түмэн цэргийн ЭЗЭН тулаанд цэргүүдийг цуглуулж байна.
5 Тэд алс холын орноос,
тэнгэрийн хязгаараас ирж байна.
ЭЗЭН ба Түүний зэвүүцлийн зэвсэг бүх газрыг устгахаар ирж байна.
6 ЭЗЭНий өдөр ойрхон учир уйлагтун.
Төгс хүчит Нэгэнээс сүйрэл мэт ирж байна.
7 Түүнээс хүн бүрийн гар нь суларч, зүрх нь хайлна.
8 Тэд айж түгшин, өвчин зовлон тэднийг барина.
Тэд төрөх гэж буй эмэгтэй шиг тарчилна.
Тэд балмагдан бие биеэ харж,
царай нь дүрэлзэн шатна.
9 Үзэгтүн,
Газрыг хоосруулж, түүний доторх нүгэлтнүүдийг устгах
аймшигтай уур хилэнгээр бадарсан ЭЗЭНий өдөр ирж байна.
10 Тэнгэрийн одод болон одны ордууд гэрлээ өгөхгүй бөгөөд мандах наран харанхуйлж,
сар гэрлээ тусгахгүй.
11 Бузар булай явдлынх нь төлөө ертөнцийг,
нүглийнх нь төлөө хилэнцтэнийг Би шийтгэнэ.
Би ихэмсэг хүмүүсийн дээрэнгүй занг эцэс болгоно.
Хэрцгий догшин хүмүүсийн бардам занг басамжлана.
12 Би хүнийг цэвэр алтнаас ч илүү үнэтэй болгон,
хүн төрөлхтнийг Офирын алтнаас ховор болгоно.
13 Би тэнгэрийг донсолгоно.
Түмэн цэргийн ЭЗЭНий шатаж буй уур хилэнгийн өдөр
Түүнийг уурлахад газар байрнаасаа чичирнэ.
14 Хүн бүр хөөгдсөн бөхөн гөрөөс,
эзэнгүй хонь мэт өөрийн хүмүүс уруугаа эргэж,
төрөлх нутаг уруугаа зугтана.
15 Олдсон хүн бүрийг жадалж,
олзлогдсон хүн бүрийг нь сэлмээр хорооно.
16 Нялхсыг ч өөрсдийнх нь нүдний өмнө хэмх чулуудан,
орон байрыг нь тонож,
эхнэрүүдийг нь хүчирхийлнэ.

17 Үзэгтүн, Би мөнгийг үл тоогч,
алтыг үл таашаагч медечүүдийг тэдний эсрэг хөдөлгөнө.
18 Тэдний нум залуусыг хиаруулан,
хэвлийд байгаа үрсийг ч үл өршөөнө.
Тэдний нүд хүүхдийг ч энэрэхгүй.
19 Хаанчлалуудын чимэг,
халдеичуудын бахархлын алдар болсон Вавилон нь Бурхан Содом,
Гоморраг унагасан шиг унана.
20 Үеийн үед хэзээ ч тэнд хүн оршин сууж, амьдрахгүй.
Тэнд арабууд майхнаа барихгүй,
хоньчид сүргээ хотлуулахгүй.
21 Харин тэнд цөлийн амьтад л хэвтэж,
тэдний байшингууд шар шувуугаар дүүрч,
тэнд тэмээн хяруул амьдарч,
сагсгар ямаанууд тоглоно.
22 Тэдний бэхэлсэн цамхгуудад цөөвөр чоно ульж,
баян тансаг харшид нь чононцор үүрлэнэ.
Тэр цаг ойрхон, тэр өдөр удахгүй ирнэ.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]