Исаиа [19]

1 Египетийн тухай зөн.
Үзэгтүн, ЭЗЭН хурдан үүл хөлөглөн, Египет уруу ирж явна.
Египетийн шүтээнүүд Түүний өмнө чичирч,
египетчүүдийн зүрх нь дотроо хайлав.
2 "Би египетчүүдийг египетчүүдийн эсрэг турхирна.
Тэд ах дүүгийнхээ эсрэг,
хөршийнхөө эсрэг,
хот нь хотын эсрэг,
хаанчлал нь хаанчлалын эсрэг байлдах болно.
3 Египетчүүдийн сүнс нь дотроо доройтно.
Би тэдний төлөвлөгөөг юу ч үгүй болгоход
тэд шүтээн, үхэгсдийн сүнс, сүнс дуудагчид болон шидтэнүүдтэй зөвлөлдөнө.
4 Би египетчүүдийг харгис эзний гарт өгнө.
Догшин хаан тэднийг захирна" гэж
түмэн цэргийн БУРХАН Эзэн айлдаж байна.

5 Далайн ус ширгэж, голын ус хатаж, хуурай болно.
6 Гол мөрнүүд өмхийрөн, Египетийн сувгууд нарийсан ширгэнэ.
Зэгс, хулс нь хувхайрна.
7 Нилийн эргээрх, Нилийн аман дахь өвс ургамал,
хагалсан талбай бүгд хатаж, хийсэн алга болно.
8 Загасчид гашуудан, Нил мөрөнд дэгээ хаягсад бүгд уй гашуу болж,
усанд тор тавигсад гутарна.
9 Маалинга боловсруулдаг хүмүүс болон нарийн зотон нэхэгчид ичих болно.
10 Түүний багананууд бяцлагдан,
хөлсний бүх ажилчид санаа сэтгэлээр унана.

11 Үнэхээр Зоаны ноёд мунхаг хүмүүс болов.
Фараоны хамгийн мэргэн зөвлөгчдийн зөвлөгөө ч тэнэг болов.
"Би мэргэний хүү, эртний хаадын хүү" гэж
чи Фараонд яаж хэлж чадах юм бэ?
12 Тэгвэл танай мэргэн хүмүүс хаана байна?
Түмэн цэргийн ЭЗЭН Египетийн эсрэг юу төлөвлөснийг тэд ойлгож мэдээд та нарт хэлэг.
13 Зоаны ноёд мунхаглан үйлдэж, Мемфисийн ноёд хууртагдлаа.
Овгуудынх нь булангийн чулуу бологсод Египетийг төөрүүлэв.
14 ЭЗЭН түүний дотор самуурлын сүнсийг хутгалаа.
Тэд Египетийн бүх үйлсийг нь согтуу хүн бөөлжсөндөө хутгалдан гуйвдаг шиг төөрөгдөлд оруулав.
15 Толгой болон сүүл,
далдуу модны мөчир болон зэгс зэрэг ямар ч ажлыг,
юуг ч Египет хийж чадахгүй болно.
16 Тэр өдөр египетчүүд эм хүн шиг болно. Тэд өөрсдийнх нь дээгүүр даллах түмэн цэргийн ЭЗЭНий мутрын хөдөлгөөнөөс айж, чичирнэ.
17 Иудагийн газар Египетийн хувьд аймшиг болно. Тэдний эсрэг төлөвлөж буй түмэн цэргийн ЭЗЭНий зорилгоос болж түүнийг дурссан хүн бүр айдаст автана.
18 Тэр өдөр Египетийн нутгийн таван хот Канааны хэлээр ярьж, түмэн цэргийн ЭЗЭНд тангараг өргөнө. Энэ хотуудын нэг нь Сүйрлийн Хот гэдэг нэртэй.
19 Тэр өдөр Египетийн нутгийн төвд ЭЗЭНд тахилын ширээ засагдах бөгөөд хил хязгаарынх нь дэргэд ЭЗЭНд багана босгогдоно.
20 Энэ нь Египетийн нутагт түмэн цэргийн ЭЗЭНий тэмдэг, гэрч болно. Учир нь тэд дарангуйлагчдаас болж ЭЗЭНд хашхирна. Тэр тэдэнд Аврагч, Хүчит Нэгэнийг илгээнэ. Тэр тэднийг чөлөөлнө.
21 Тэгээд ЭЗЭН Өөрийгөө Египетэд мэдүүлж, тэр өдөр египетчүүд ЭЗЭНийг мэдэх болно. Тэр ч байтугай тэд тахил, өргөл өргөн мөргөж, ЭЗЭНд андгайлан, түүнийгээ биелүүлнэ.
22 ЭЗЭН Египетийг цохино. Цохих боловч эдгээнэ. Иймээс тэд ЭЗЭН уруу эргэвэл, Тэр тэдэнд хариулан, тэднийг эдгээнэ.
23 Тэр өдөр Египетээс Ассири хүрэх их зам бий болж, ассиричууд Египет уруу, египетчүүд Ассири уруу явж, египетчүүд ассиричуудтай хамт мөргөх болно.
24 Тэр өдөр Израиль нь Египет, Ассирийн хамт гуравдахь болж, дэлхийн төв дэх ерөөл болно.
25 Түмэн цэргийн ЭЗЭН тэднийг ерөөж, "Миний ард түмэн болох Египет, Миний мутрын бүтээл болох Ассири, Миний өв залгамжлал болох Израиль ерөөлтэй" гэж айлдав.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]