Исаиа [25]

1 ЭЗЭН, Та бол миний Бурхан.
Би Таныг өргөмжлөн, Таны нэрэнд талархал өргөнө.
Учир нь Та өнө эрт төлөвлөсөн гайхамшгуудаа төгс итгэмжтэйгээр гүйцэтгэв.
2 Учир нь Та хотыг овоо, бэхлэгдсэн хотыг балгас болгов.
Харийнхны шилтгээн нь хот байхаа больж, хэзээ ч дахин сэргээгдэхгүй.
3 Ийм учраас хүчирхэг хүмүүс Таныг алдаршуулна.
Харгис үндэстнүүдийн хотууд Танаас айна.
4 Учир нь Та үгээгүйчүүдэд хамгаалалт нь болж,
шаналсан ядууст өмөг түшиг болж,
шуурганаас хоргодох газар, халуунаас халхлах сүүдэр нь болсон билээ.
Яагаад гэвэл харгис догшины амьсгал нь хананы эсрэг аадар мэт билээ.
5 Гангийн халуун адил,
үүлэн сүүдэр бүгчим халууныг багасгадаг мэт
Та гадаадынхны үймээн шуугианыг дарав.
Харгис догшины дуу номхтгогдоно.

6 Түмэн цэргийн ЭЗЭН энэхүү уулан дээрх бүх хүнд хуучин дарс,
хамгийн сайн мах ба дарс бүхий элбэг дэлбэг найрыг хийхээр бэлтгэнэ.
7 Энэ уулан дээр Тэр бүх хүмүүсийн дээгүүрх бүтээлгийг,
бүх үндэстний дээгүүр татсан хөшгийг залгина.
8 Тэр үхлийг мөнхөд залгина.
Эзэн БУРХАН бүх нүүрнээс нулимсыг арчин,
Өөрийн хүмүүсийн зэмлэлийг бүх дэлхийгээс зайлуулна.
Учир нь ЭЗЭН үүнийг айлдсан юм.
9 Тэр өдөр "Үзэгтүн. Энэ бол бидний Бурхан байна.
Тэр биднийг аврахыг бид хүлээж байсан.
Энэ бол бидний хүлээсэн ЭЗЭН.
Түүний авралд бүгдээрээ баясан цэнгэцгээе" гэж ярих болно.
10 ЭЗЭН мутраа энэ уулан дээр тавина.
Тарианы сүрэл өтөг бууцны шавхайд гишгэгддэг шиг
Моаб өөрийн газартаа гишгэгдэнэ.
11 Усанд сэлэгч сэлэхийн тулд гараа дэлгэдэг шиг тэрээр гараа тэдний дунд дэлгэнэ.
Гэвч түүний омгийг, гарын заль мэхнийх нь хамт номхтгоно.
12 Хэрэмний чинь халдашгүй бэхлэлтүүдийг Тэр нураан доош тавьж,
түүнийг шороонд хүртэл нь газарт хаяна.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]