Исаиа [49]

1 Арлууд аа. Намайг сонсогтун.
Алс холын хүмүүс ээ, анхаарагтун.
Хэвлийд байхаас минь ЭЗЭН Намайг дуудсан.
Эхийнхээ дотор байхаас минь Тэр Намайг нэрлэсэн.
2 Тэр Миний амыг хурц илд мэт болгон,
мутрынхаа нөмөрт Намайг далдалж,
шилмэл сум мэт болгон,
саадаг дотроо Намайг нуусан.
3 Тэр Надад "Израиль аа. Чи Миний Зарц.
Чиний дотор Би Өөрийгөө алдаршуулна" гэж айлдав.
4 Харин Би
"Би дэмий хөдөлмөрлөж, Өөрийн хүчийг юунд ч биш, хоосон зарцуулжээ.
Гэвч үнэхээр Миний авах зүйл бол ЭЗЭНтэй хамт,
Миний шагнал бол Бурхантай минь хамт юм" гэсэн.

5 Иаковыг Өөртөө буцаан авчирч,
Израилийг Өөртөө цуглуулахын тулд
Намайг эхийн хэвлийнээс Өөрийнхөө Зарц болгосон ЭЗЭН одоо ийнхүү айлдаж байна.
(Би ЭЗЭНий өмнө хүндлэгдсэн.
Миний Бурхан Миний хүч болсон.)
6 Тэр "Иаковын овгуудыг босгон,
Израилийн нөөцлөгдөгсдийг сэргээхийн тулд чи Миний Зарц байх нь өчүүхэн хэрэг.
Би мөн Өөрийн авралыг газрын хязгаарт хүргэхийн тулд Чамайг үндэстнүүдийн гэрэл болгоно" гэв.
7 Үндэстнүүдэд үзэн ядагдсан,
басамжлагдсан Нэгэн болох захирагчдын зарцад хандан Израилийн Аврагч,
түүний Ариун Нэгэн, ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.
"Чамайг сонгосон Израилийн Ариун Нэгэн, итгэмжит ЭЗЭНээс болж хаад үзээд босно,
ноёд ч мөн бөхийнө".
8 ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.
"Тааламжтай цагт Би Чамд хариулж,
авралын өдөр Би Чамд тусалсан.
Би Чамайг хамгаалан,
Чамайг ард түмний гэрээний төлөө өгч,
газрыг дахин сэргээж,
сүйтгэгдсэн өвийг өвлөгчдөд нь буцаана.
9 Хоригдогсдод "Гарагтун" гэж, харанхуйд оршигч хүмүүст "Үзэгдэгтүн" гэж хэлнэ.
Замын дагуу тэд идээшлэн,
бүх нүцгэн өндөрлөгүүд дээр тэдний бэлчээр нь байх болно.
10 Тэд өлсөхгүй, цангахгүй.
Тэд аагим халуунд ч, наранд ч цохиулахгүй.
Учир нь тэднийг Энэрэгч нь тэднийг удирдан,
усны ундарга уруу дагуулна.
11 Би Өөрийн бүх уулсыг зам болгож,
Өөрийн замуудыг босгоно.
12 "Үзэгтүн, тэдгээр нь алс холоос, умардаас, өрнөдөөс, Синимийн газраас ирнэ".
13 Тэнгэр ээ, баярлан орилогтун.
Газар аа, баясагтун.
Уулс аа, бахдан дуулагтун.
Учир нь ЭЗЭН Өөрийн ард түмнээ тайвшруулсан бөгөөд
Өөрийн зовсон хүмүүсийг энэрэх болно.
14 Гэвч Сион "ЭЗЭН намайг хаясан.
Эзэн намайг мартсан" гэв.
15 "Эх хүн хөхүүл хүүхдээ мартаж чадах уу?
Төрүүлсэн хөвгүүнээ энэрэхгүй байж чадах уу?
Хэдийгээр тэр мартаж болох ч, Би чамайг мартахгүй.
16 Үзэгтүн, Би алгандаа чамайг сийлсэн.
Чиний хэрмүүд үргэлж Миний өмнө байдаг.
17 Чиний хөвгүүд яарна.
Чамайг сүйтгэгч, цөлмөгчид чамаас сална.
18 Нүдээ өргөн, эргэн тойрноо харагтун.
Тэд бүгдээрээ хамтдаа цуглан, чам уруу ирж байна" ЭЗЭН тунхаглаж байна.
"Би Өөрийн амьд буйгаар тангараглая.
Чи тэднийг чимэглэл мэт зүүж,
сүйт бүсгүй мэт гоёх болно.
19 Учир нь эвдэрсэн хоосорсон балгас,
сөнөсөн газар чинь одоо чамайг оршин суухад хэтэрхий давчдах болно.
Чамайг залгигчид холдоно.
20 Чиний хагацлын хүүхдүүд чихэнд чинь
"Энэ газар надад хэтэрхий давчуу байна.
Надад амьдарч болох өрөө өгөөч" гэж хэлнэ.
21 Тэгэхэд чи зүрхэндээ
"Би хүүхдүүдээсээ хагацсан, хүүсэр бөгөөд цөлөгдсөн тэнүүлч учраас хэн тэднийг надад төрүүлэх вэ?
Хэн тэднийг өсгөх вэ?
Үзэгтүн, би ганцаараа үлдсэн байсан.
Тэд хаанаас ирсэн бэ?" гэж хэлнэ".
22 Эзэн БУРХАН айлдаж байна.
"Үзэгтүн, Би мутраа үндэстнүүд уруу өргөн,
ард түмнүүдэд Өөрийн тугийг босгоно.
Тэд чиний хөвгүүдийг энгэртээ,
охидыг чинь мөрөн дээрээ авчирна.
23 Хаад чиний тэжээгчид,
гүнжүүд нь чиний өрлөг эх болж,
чиний өмнө нүүрээ газарт хүртэл бөхийн,
хөлийн чинь тоосыг долооно.
Намайг ЭЗЭН гэдгийг чи мэдэх болно.
Надад итгэн найдагчид ичгүүрт орохгүй.
24 Хүчтэй хүнээс олзыг нь авч,
харгислагчийн хоригдлуудыг аварч чадах уу?"
25 Харин ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.
"Хүчтэй хүнээс хоригдлуудыг нь булаан авч,
харгислагчдаас олзыг нь аварна.
Учир нь чамтай тэрсэлдэгч нэгэнтэй Би тэмцэлдэж,
хөвгүүдийг чинь аврах болно.
26 Чамайг дарлагчдыг Би өөрсдийнх нь махаар хооллоно.
Тэд өөрсдийнхөө цусыг амтат дарс мэт ууж, согтоно.
ЭЗЭН Би бол чиний Аврагч, чиний Чөлөөлөгч,
Иаковын хүчит Нэгэн гэдгийг бүх махан бие мэдэх болно".[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]