Исаиа [52]

1 Сэрэгтүн, сэрэгтүн. Сион оо.
Өөрийгөө хүч чадлаар хувцаслагтун.
Ариун хот Иерусалим аа. Үзэсгэлэнт хувцсаа өмс.
Учир нь цаашид хөвч хөндүүлээгүй болон бузар нь чам уруу ирэхгүй.
2 Шороогоо гөвөгтүн. Босоцгоо. Олзлогдсон Иерусалим аа.
Сионы олзлогдсон охин оо. Хүзүүнийхээ гинжийг тайлагтун.
3 ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. "Чамайг үнэгүй худалдсан байсан. Чамайг мөнгөгүйгээр аварна".
4 Эзэн БУРХАН ингэж айлдаж байна. "Миний ард түмэн анх Египет уруу амьдрахаар очсон. Дараа нь ассиричууд тэднийг учир шалтгаангүйгээр дарлав.
5 Тиймээс одоо энд Надад юу байгаа вэ?" гэж ЭЗЭН айлдав. "Миний ард түмнийг шалтгаангүйгээр аваачсан нь харагдаж байна. Тэднийг захирч буй хүмүүс нь улилдан, бүх өдөржингөө Миний нэрийг үргэлж доромжилдог" гэж ЭЗЭН айлдав.
6 "Ийм учраас Миний ард түмэн Миний нэрийг мэдэх болно. Тийм учраас тэр өдөр "Би энд байна" гэж айлдагч нь Би юм".

7 Энх амгаланг тунхаглаж,
аз жаргалын сайн мэдээг авчран,
авралыг зарлаж,
"Чиний Бурхан хаанчилна" гэж Сионд өгүүлэх
сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл нь уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ?
8 Сонсогтун. Харуулууд чинь дуугаа өргөн, баяр хөөртэйгөөр хамтдаа уухайлна.
ЭЗЭН Сионыг дахин сэргээх үед тэд өөрсдийн нүдээр үзэх болно.
9 Иерусалимын нурсан балгаснууд аа. Хамт дуулж, баясан хашхирцгаа.
Учир нь ЭЗЭН Өөрийн ард түмнээ тайвшруулж, Иерусалимыг аварсан.
10 ЭЗЭН Өөрийн ариун мутрыг бүх үндэстнүүдийн өмнө илэрхийлэв.
Дэлхийн бүх хязгаар бидний Бурханы авралыг үзнэ.

11 Явагтун, явагтун. Тэндээс гарагтун!
Бузар юманд бүү хүрэгтүн!
Түүний дундаас гарагтун!
ЭЗЭНий савнуудыг тээгчид ээ, өөрсдийгөө ариусгагтун!
12 Харин та нар бүү яарч гар, оргодол мэт бүү зугтагтун.
Учир нь ЭЗЭН та нарын өмнө явна.
Израилийн Бурхан та нарын ар талыг хамгаална.

13 Үзэгтүн,
Миний зарц ухаалгаар үйлдэнэ.
Тэр өргөмжлөгдөж,
хүндэтгэгдэн үлэмж магтагдана.
14 Түүний төрх нь аливаа хүнийхээс,
Түүний хэлбэр нь хүний хөвгүүдийнхээс илүүгээр зэрэмдэг байсан учраас
олон хүмүүс чамайг үзээд хирдхийв.
15 Ийнхүү Тэр нь олон үндэстнийг бутарган,
Түүнээс болж хаад амаа хамхина.
Учир нь тэдэнд хэлээгүй юмыг тэд харж,
тэдэнд сонсгоогүй юмыг тэд ойлгоно.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]