Исаиа [57]

1 Зөв шударга хүн мөхдөг,
үүнийг хэн ч зүрхэндээ авдаггүй.
Сүсэгтэй хүмүүсийг авч явахад хэн ч үл ойлгоно.
Зөв шударга хүнийг муугаас холдуулж,
2 амар амгаланд аваачна.
Зөв замаар явагч хүн бүр өөрсдийн хэвтэртээ амарна.
3 Харин илбэчин эмийн хөвгүүд,
садар самуун, янхнуудын үр сад аа,
нааш ирэгтүн.
4 Та нар хэнийг шоолж,
хэний эсрэг амаа томоор ангайлган, хэлээ гаргана вэ?
Та нар тэрслэгчийн хүүхдүүд,
худал хуурмагийн үр удам бөгөөд
5 царс моддын дунд, аливаа саглагар модны дор дүрэлзэн шатаж,
хадны хавцал дор, гуу жалганд хүүхдээ алдаг биш үү?
6 Гуу жалгын гөлгөр чулуунуудын дундах нь чиний хувь юм.
Тэд, зөвхөн тэд чиний шавга мөн.
Чи тэдэнд ундаан өргөл асгаж,
идээн өргөл өргөсөн билээ.
Үүнд чинь Би санаа амрах болж байна уу?
7 Чи өндөр, сүрлэг уулан дээр өөртөө ор засаж,
тахил өргөхийн тулд тийшээ гарсан.
8 Чи хаалга хатавчны ард тэмдэг тавьсан.
Үнэндээ Надаас алслан холдсон чи биеэ нүцгэлсэн.
Дээш гарч, ороо өргөсгөн,
өөрийнхөө төлөө тэдэнтэй тохиролцон,
тэдний оронд дурлан,
нүцгэн биеийг нь харсан билээ.
9 Чи хаан уруу тостой очиж,
үнэртнээ нэмэгдүүлсэн.
Чи элчингүүдээ алс хол газар илгээн,
Үхэгсдийн орон уруу буулгасан.
10 Замын уртад чи ядарсан боловч,
"Найдлага тасарлаа" гэж хэлээгүй.
Чи хүч тэнхээгээ сэргээн олсон учраас шантраагүй.

11 "Намайг зүрхэндээ хадгалж дурсалгүй,
худал хэлж байхдаа чи хэнээс эмээж зовнисон бэ?
Би удаан хугацааны турш чимээгүй байсан учраас чи Надаас эмээхгүй юу?
12 Би чиний зөв шударгыг болоод үйлсийг чинь тунхаглана.
Гэвч тэдгээр нь чамд ашиггүй.
13 Орилж хашхирахад чинь чамайг шүтээний цуглуулга чинь авраг!
Харин салхи тэднийг чинь бүгдийг нь хийсгэж,
амьсгал ч тэднийг авна.
Харин Надад хоргодогч нь газрыг өмчлөн,
Миний ариун уулыг эзэмшинэ".

14 "Босгогтун, босгогтун. Зам бэлтгэгтүн.
Миний ард түмний замаас саадыг зайлуул" гэж хэлэгдэх болно.
15 Мөнх амьдрагч Түүний нэр нь Ариун бөгөөд өндөрт өргөмжлөгдсөн Нэгэн үүнийг айлдав.
"Би дорд нэгний сүнсийг сэргээж,
гэмшсэн нэгний зүрхийг амьдруулахын тулд
гэмшсэн болон даруу сүнстэй хүмүүстэй хамт өндөр, ариун газарт оршдог.
16 Би мөнхөд буруутгахгүй, үргэлж ууртай байхгүй.
Учир нь сүнс болон Миний бүтээсэн амьсгал нь Миний өмнө сул дорой болно.
17 Түүний шударга бус олзны нүглээс нь болж Би хилэгнэн, түүнийг цохисон.
Би нууж уурлаж байсан.
Гэсэн ч тэр эргэн өөрийн хүссэн замаараа явсан.
18 Би түүний замыг нь үзсэн боловч түүнийг эдгээнэ.
Би түүнийг удирдаж,
түүнийг хийгээд түүний гашуудагсдыг тайвшруулан сэргээж,
19 уруулын магтаалыг бүтээнэ.
Хол ойрынхонд энх амгалан, энх амгалан байх болтугай.
Би түүнийг эдгээнэ" гэж ЭЗЭН айлдаж байна.
20 Гэвч нүгэлтнүүд нь шидлэн давалгаалах далай мэт юм.
Учир нь далай бол дөлгөөн байж чаддаггүй,
ус нь хог, шавар шидлэн гаргадаг билээ.
21 "Хилэнцтэнд амар амгалан байхгүй" гэж миний Бурхан айлдаж байна.[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]