Исаиа [60]

1 "Бос, гэрэлт.
Учир нь чиний гэрэл ирж,
ЭЗЭНий цог жавхлан чиний дээр мандаж байна.
2 Үзэгтүн, газрыг харанхуй бүрхэн,
гүн харанхуй хүмүүсийг хучсан.
Гэвч ЭЗЭН чиний дээр мандан,
Түүний цог жавхлан нь чиний дээр үзэгдэнэ.
3 Үндэстнүүд чиний гэрэл уруу,
хаад нь чиний мандах туяа уруу ирнэ.

4 Нүдээ өргөн орчин тойрноо харагтун.
Тэд бүгдээрээ цуглан, чам дээр ирж байна.
Чиний хөвгүүд алс холоос ирнэ.
Чиний охид гар дээр тэврүүлэн ирнэ.
5 Чи харж, царай чинь гэрэлтээд,
чиний зүрх хөдлөн, баясна.
Яагаад гэвэл далайн баялаг та нарынх болж,
үндэстнүүдийн хөрөнгө чамд ирнэ.
6 Тэмээн сүрэг, Мидиан болон Ефагийн ботгонууд чамайг бүрхэнэ.
Тэд бүгдээрээ Шебагаас ирнэ.
Тэд алт хийгээд гүгэл авчран,
ЭЗЭНий магтаалын сайн мэдээг тээнэ.
7 Кедарын бүх хонин сүрэг чам дээр цугларч,
Небаиотын хуцнууд чамд үйлчилнэ.
Тэд Миний тахилын ширээнд тааламжтайгаар өргөгдөн,
Би Өөрийн сүр жавхлант гэрийг алдаршуулна.
8 Үүл мэт, үүрэндээ буцах тагтаанууд мэт нисэж буй тэд хэн бэ?
9 Үнэхээр эргийн орнууд Намайг харуулдана.
Чиний Бурхан ЭЗЭНий нэр,
Израилийн ариун Нэгэний төлөө алс холоос чиний хөвгүүдийг алт,
мөнгөтэй нь хамт авчрахын тулд Таршишийн усан онгоцнууд эхэнд ирнэ.
Учир нь Тэр чамайг алдаршуулсан юм.

10 Харийнхан хана хэрмийг чинь босгон,
тэдний хаад чамд үйлчилнэ.
Чамайг Би хилэнгээрээ цохисон боловч,
өршөөлөөрөө Би чамайг өрөвдөх болно.
11 Учир нь чиний дааман хаалганууд өдөр ч, шөнө ч хаагдахгүй, ямагт нээлттэй байж
Хүмүүс үндэстнүүдийн эд баялгийг чамд авчирч
хаад нь цувааг хөтөлж ирнэ.
12 Чамд үйлчлэхгүй байх үндэстэн, хаанчлалууд сөнөнө.
Тийм үндэстнүүд бүрмөсөн устгагдана.
13 Миний ариун газрыг үзэсгэлэнтэй болгохын тулд
Ливаны сүр жавхлан болох арц, жодоо, нарс мод чам уруу ирнэ.
Би хөлийнхөө гишгүүрийг сүр жавхлантай болгоно.
14 Чамайг зовоогчдын хөвгүүд нь ирж, чамд мэхийн,
чамайг үзэн ядагчид бүгдээрээ хөлийн чинь уланд хүртэл бөхийнө.
Тэд чамайг ЭЗЭНий хот буюу Израилийн Ариун Нэгэний Сион гэж нэрлэнэ.

15 Хэдийгээр чи хаягдан, үзэн ядагдаж,
хэн ч дайран өнгөрдөггүй байсан боловч,
Би чамайг мөнхийн бахархал,
үеэс үед баяр хөөр болгоно.
16 Чи бас үндэстнүүдийн сүүгээр тэжээгдэн,
хаадын мээмийг хөхнө.
Тэгэхэд ЭЗЭН Би бол чиний Аврагч,
чиний Чөлөөлөгч,
Иаковын Хүчит Нэгэн мөн болохыг чи мэднэ.
17 Би чамд зэсийн оронд алт,
төмрийн оронд мөнгө,
модны оронд зэс,
чулууны оронд төмөр авчирч,
чиний төр баригчдыг амар амгалан болгон,
чиний харгалзагчдыг үнэн зөв болгоно.
18 Чиний нутагт хүчирхийлэл,
хил хязгаарын чинь дотор эвдрэл сүйрэл дахин сонсогдохгүй.
Харин чи өөрийн хана хэрмүүдийг Аврал,
дааман хаалгануудаа Магтаал гэж нэрлэнэ.
19 Үүнээс хойш өдрөөр нар чиний гэрэл байхаа больж,
сарны туяа ч чамайг гийгүүлэхээ болино.
Харин ЭЗЭН чиний үүрдийн гэрэл болж,
чиний Бурхан чиний алдар болно.
20 Хойшид чиний нар шингэхгүй,
сар чинь хавиргалахгүй.
Учир нь ЭЗЭН чиний үүрдийн гэрэл болж,
чиний гашуудлын өдрүүд төгсөнө.
21 Дараа нь чиний бүх ард түмэн зөв шударга болж,
газрыг мөнхөд эзэмшинэ.
Тэд бол Намайг алдаршуулахын төлөө Миний тарьсан мөчир,
Миний мутрын бүтээл юм.
22 Хамгийн өчүүхэн нэгэн нь мянга болж,
хамгийн бага нэг нь хүчирхэг үндэстэн болно.
ЭЗЭН Би үүнийг тухайн цагт нь яаравчлах болно".[Өмнөх]                [Дараах]Исаиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]