Иеремиа [46]

1 Эш үзүүлэгч Иеремиад үндэстнүүдийн талаар ЭЗЭНээс ирсэн үг.
2 Кархемишт Евфрат мөрний дэргэд байсан бөгөөд Иудагийн хаан, Иосиагийн хүү Иехоиакимын дөрөв дэх жилд Вавилоны хаан Небухаднезарт дийлэгдсэн Египетийн хаан Фараон Некогийн цэргийн талаар, Египетэд хандан
3 "Бамбай болон жижиг бамбайг бэлтгэж,
тулалдаанд орохоор ойртогтун!
4 Морьдоо тэргэнд хөллөн,
мориндоо мордож,
дуулгаа өмсөөд зогс!
Жаднуудаа өнгөлөн, хайрсан хуягаа өмсөгтүн!
5 Би яагаад харав?
Тэд айж, ухран, тэдний хүчит эрс ялагдаж,
арагшаа харалгүйгээр зугтан хоргодож байна.
Айдас тал бүрд байна!" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.
6 Хурдан хүн бүү оргог, хүчит хүн ч бүү зугтаг.
Хойд зүгт, Евфрат мөрний дэргэд тэд бүдэрч, унасан юм.
7 Ус нь оволзон давалгаалж буй голууд мэт,
Нил мэт босож буй энэ нь хэн бэ?
8 Египет нь Нил мэт, ус нь оволзон давалгаалж буй гол мэт босох юм.
Тэрээр
"Би босож, нутгийг бүрхэнэ.
Би хот болон түүний оршин суугчдыг заавал устгана" гэх юм.
9 Хүчит эрс урагш жагсан алхахын тулд, морьд оо, өгсөгтүн,
тэрэгнүүд ээ, та нар галзуу мэт жолоод.
Тэд бол бамбайнууд авч явдаг Етиоп ба Пут, мөн нум татдаг, авч явдаг лидичүүд юм.
10 Учир нь дайснуудаасаа өшөөгөө авах өшөө авалтын өдөр болох тэр өдөр түмэн цэргийн БУРХАН Эзэнийх билээ.
Илд залгиж, цадаж, тэдний цусыг дүүртлээ ууна.
Учир нь Евфрат мөрний дэргэдэх хойд зүгийн нутагт түмэн цэргийн БУРХАН Эзэний төлөө нядалгаа явагдана.
11 Египетийн онгон охин оо, Гилеад уруу явж, гавар олж ав.
Чи эмчилгээнүүдээ дэмий л олшруулав.
Чамд ямар ч эдгэрэлт байхгүй.
12 Үндэстнүүд чиний ичгүүрийн талаар сонссон,
мөн газар дэлхий чиний орилооноор дүүрэн байна.
Учир нь нэг дайчин нөгөөгийнхөө дээгүүр бүдэрч, тэд хоёул хамтдаа доош унав.
13 Египетийн нутгийг цохихоор Вавилоны хаан Небухаднезарын ирэх тухай эш үзүүлэгч Иеремиад ЭЗЭНий айлдсан үг юм.
14 "Египетэд тунхаглаж, Мигдолд зарлаж,
мөн Мемфис болон Тахпанхест тунхагла.
Хэлэхдээ
"Зогсож, өөрийгөө бэлэн байлга.
Учир нь илд чиний эргэн тойрныг залгив" гээрэй.
15 Чиний хүчит эрчүүд яагаад түрүүлгээ харав?
ЭЗЭН тэднийг доош дардаг тул тэд зогсдоггүй.
16 Тэд дахин дахин бүдэрсэн.
Үнэхээр тэд бие биенийхээ харалдаа унасан.
Тэгээд тэд
"Бос! Дарлагчийн илднээс зайлж,
өөрсдийн хүмүүс болон төрөлх нутаг уруугаа очицгооё" гэжээ.
17 Тэд тэнд
"Египетийн хаан Фараон чанга шуугиан юм.
Тэрээр товлогдсон цагийг өнгөрүүлсэн!" гэж хашхирчээ.
18 Түмэн цэргийн ЭЗЭН гэдэг нэртэй Хаан тунхаглаж байна.
"Би Өөрийн амьд буйгаар тангараглая,
уулсын дундах Табортай адил,
эсвэл тэнгисийн дэргэдэх Кармелтай адил нэгэн заавал ирнэ.
19 Египетэд сууж байгаа охин оо, ачаа тээшээ цөллөгт бэлд.
Учир нь Мемфис зэлүүд газар болно.
Тэр нь шатаж, оршин суугчидгүй болно.
20 Египет бол сайхан охин бяруу,
харин хойд зүгээс шумуул ирж байна, тэр ирж байна!
21 Бас түүний дунд буй хөлсний цэргүүд нь бордсон тугалууд мэт юм.
Учир нь тэд ч хүртэл бас эргэж, хамтдаа зугтаасан.
Тэдний гай гамшгийнх нь өдөр буюу шийтгэлийнх нь цаг тэдний дээр ирсэн тул тэд зогсоогүй.
22 Дуу чимээ нь могойтой адил хөдөлж байна.
Учир нь тэд цэргүүд мэт хөдөлдөг бөгөөд
түүн уруу сүхнүүдтэй мод цавчигчид мэт ирдэг.
23 Тэд түүний ой модыг цавчив" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.
"Тэд царцаанаас ч илүү олон болоод тоолшгүй олон боловч лавтайяа олдохгүй болно.
24 Египетийн охин хойд зүгийн хүмүүсийн хүчинд тушаагдан ичгүүрт оржээ" хэмээв.
25 Түмэн цэргийн ЭЗЭН, Израилийн Бурхан "Үзэгтүн, Би Тебесийн Амон, Фараон, Египетийг бурхад болон хаадтай нь хамт, Фараоныг болон түүнд найддаг хүмүүсийг ч хүртэл шийтгэх гэж байна.
26 Би тэднийг амийг нь эрэгч хүмүүсийн хүчинд буюу Вавилоны хаан Небухаднезар болон түүний түшмэдийн гарт тушаана. Харин, үүний дараа тэр нь хуучин цаг үеийнх шиг оршин суугчидтай болно" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

27 "Харин, Миний зарц Иаков аа, чиний хувьд, бүү ай!
Бүү зүрх алд, Израиль аа!
Учир нь хараач, Би чамайг холоос,
үр удмыг чинь тэдний олзлолын нутгаас аврах гэж байна.
Иаков буцан ирж, айлган чичрүүлэх ямар ч хүнгүйгээр амар амгалан, аюулгүй байх болно.
28 Миний зарц Иаков аа, бүү ай" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.
"Учир нь Би чамтай хамт.
Учир нь Миний чамайг зайлуулсан бүх үндэстнүүдийг Би бүрэн устгана,
харин чамайг Би бүрэн устгахгүй.
Гэвч Би чамайг зохистойгоор засах бөгөөд чамайг яасан ч шийтгэхгүй, орхихгүй" гэж айлдаж байна.[Өмнөх]                [Дараах]Иеремиа [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52]