ИОВ (Job)


[ИОВ текст]


Иов [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][pdf]


ИОВ - Эзэн Бурхан ба зовлон гаслан
Иов бол гагцхүү зовлонгийн тухай бус, харин Бурханы агуу төгс хүчит байдлын тухай ном мөн. Бурхан уг номоор зовлонгийн тухай хэлэх гэсэн биш, харин бүх хяналт Түүний мутарт байдгийг бидэнд ойлгуулах гэсэн юм. Иов номоос юу сурах вэ? Бидэнд тулгарах зовлонгийн шалтгааныг бид бүгдийг нь мэдэхгүй ч, харин тэр бүхнийг Хянагч нь бүхнийг чадагч, бүхнээс мэргэн Бүтээгч Бурхан гэдгийг санах ёстой.