Иов [25]

1 Дараа нь шух хүн Билдад хариулж,
2 -Хаанчлал хийгээд аймшиг нь
Өөрийн өндөрлөгт амар амгаланг тогтоодог Түүнийх.
3 Түүний цэрэгт тоо хэмжээ гэж бий юү?
Түүний гэрэл хэний дээр тусдаггүй вэ?
4 Тэгвэл хүн хэрхэн Бурханы хувьд зөвт байж чадах вэ?
Эмэгтэйгээс төрсөн тэрээр яаж цэвэр байж чадах вэ?
5 Хэрэв Түүний мэлмийд сар гэрэлгүй, одод ч цэвэр биш бол
6 авгалдай болох хүн,
өт болох хүний хүү ямар байх вэ! гэв.[Өмнөх]                [Дараах]


Иов [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]