Дуулал (Psalms)


[ДУУЛАЛ текст]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][pdf]


ДУУЛАЛ - Магтан дуу ба Бурханд хандсан хүсэлтүүд
Дуулал бол хувь хүн эсвэл олуулаа хамтран Бурханд магтаал хүндэтгэл өргөхөд аль алинд нь тохиромжтой ном билээ. Бурханы мөн чанар, зан чанарт талархал, магтаал өргөхийн ялдамд бидний амьдралд улам илүү ажиллахыг хүсэх олон төрлийн хүсэлт, залбирал энд агуулагддаг. Тус номд итгэгч хүний Бурханд хандах хандлага хэрхэн баланстай байх талаар заасан буй. Тухайлбал, нэг талаар намайг зовоогчдыг зовоогооч гэх атлаа нөгөө талаас Бурханд найдан, талархаж буй итгэлийн үгсийг эндээс харж болно.