Дуулал [101]

1 Би хайр энэрэл ба шударга ёсны тухай дуулна,
Өө, ЭЗЭН Танд би магтан дуулна.
2 Би төгс замд анхааралтай явна.
Та над уруу хэзээ ирэх вэ?
Би гэр дотроо үнэнч зүрхээр явах болно.
3 Би нүднийхээ өмнө ямар ч хорон юмыг байлгахгүй.
Би урвагчдын ажлыг үзэн яддаг.
Тэр нь надад наалдахгүй.
4 Зальхай зүрх надаас сална.
Би ямар ч бузар муу зүйлийг мэдэхгүй болно.
5 Өөрийн хөршийг сэмхэн муулагчдыг би устгана.
Дээгүүр харц, бардам сэтгэлтэй хэнийг ч би тэвчихгүй.

6 Тэднийг өөртэйгөө хамт суулгахын тулд
Нүд минь энэ газар нутгийн итгэлтэй хүмүүсийг ажиглана.
Төгс замаар явагч нэгэн надад үйлчилнэ.
7 Хууран мэхлэгч хүн миний гэрт оршин суухгүй.
Худал яригч хүн миний өмнө байр сууриа хадгалахгүй.
8 Гэм бурууг үйлдэгч бүхнийг ЭЗЭНий хотоос таслахын тулд
Өглөө бүр би энэ газар нутгийн бүх хорон муу хүнийг устгана.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]