Дуулал [110]

1 ЭЗЭН миний Эзэнд
"Би чиний дайснуудыг хөлийн чинь гишгүүр болгох хүртэл
Миний баруун гар талд суу" гэдэг.
2 "Өөрийн дайснуудын дунд захир" гээд
ЭЗЭН Сионоос Таны хүчтэй очирт таягийг сунгана.
3 Таны хүчний өдөр Таны ард түмэн ариун гоёл чимгээ зүүн сайн дураараа үйлчлэх болно.
Үүр хаяарахад Таны залуучууд шүүдэр мэт Танд ирнэ.

4 ЭЗЭН тангарагласан бөгөөд бодлоо өөрчлөхгүй,
"Мелхизедекийн хэргэмийн дагуу
Чи бол мөнхийн тахилч юм" гэв.
5 Эзэн бол Таны баруун гар талд байна.
Тэр хилэнгийнхээ өдөр хаадыг бут цохих болно.
6 Тэрээр үндэстнүүдийн дунд шүүж,
Хүүрээр дүүргэн,
Өргөн уудам орны дээрх тэргүүн хүмүүсийг бут цохино.
7 Тэрээр замын хажуугийн горхиноос ундаална.
Тиймээс Тэр тэргүүнээ өргөх болно.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]