Дуулал [142]

1 Бид дуу хоолойгоороо ЭЗЭНд хандан чангаар хашхирна.
Би дуу хоолойгоороо ЭЗЭНээс гуйна.
2 Би Түүний өмнө гомдлоо урсгана.
Би зовлон бэрхшээлээ Түүний өмнө ярина.
3 Миний сүнс миний дотор сульдах үед
Та зам мөрийг минь мэдэж байсан.
Явах замд минь
Тэд намайг барихаар урхи нуусан байв.
4 Баруун тал уруу харж ажиглаач.
Намайг тоодог хүн нэг ч байхгүй байна.
Надад зугтаах газар ч үгүй.
Сэтгэлд минь санаа тавигч нэг ч үгүй.

5 Өө, ЭЗЭН, би Танд хандан хашхирсан билээ.
Би "Та бол миний хоргодох газар,
Амьдын газарт миний хувь юм.
6 Хашхирах дууг минь анхаараач.
Учир нь би маш дорд болгогдсон байна.
Намайг хавчигсдаас минь авраач.
Учир нь тэд миний хувьд хэт хүчтэй юм.
7 Сэтгэлийг минь шоронгоос гаргаач. Би Таны нэрэнд талархал өргөнө
Та надад өгөөмөр хандах учир
Зөв шударга хүмүүс намайг хүрээлнэ" гэв.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]