Дуулал [147]

1 ЭЗЭНийг магтагтун!
Учир нь бидний Бурханд магтан дуулах нь сайн билээ.
Учир нь магтах нь тааламжтай болон зохистой байна.
2 ЭЗЭН Иерусалимыг босгон барьдаг.
Тэрээр Израилийн таран бутрагсдыг цуглуулдаг.
3 Тэр эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг анагааж,
Тэдний шархыг боодог.
4 Тэрээр оддыг тоолдог.
Тэр тэд бүгдэд нэр өгдөг.
5 Бидний Эзэн агуу болоод хүч чадлаар дүүрэн.
Түүний оюун ухаан хязгааргүй юм.
6 ЭЗЭН зовогсдыг түшдэг.
Тэр хорон муу хүнийг газарт унагадаг.

7 ЭЗЭНд талархалтайгаар дуулагтун.
Бидний Бурханд ятгаар магтан дуулагтун.
8 Тэрээр тэнгэрийг үүлсээр бүрхэн,
Газар дэлхийд бороог бэлтгэж,
Уулс дээр зүлэг ногоог ургуулдаг.
9 Тэр араатан амьтанд хийгээд
Гуагалан байгаа залуу хэрээнүүдэд хоол хүнсийг нь өгдөг.
10 Тэрээр морины хүч чадалд бахддаггүй.
Тэрээр хүний хөлд ч баярладаггүй.
11 ЭЗЭН Өөрөөс нь эмээгчийг,
Өөрийнх нь хайр энэрлийг хүлээгчдийг ивээдэг.

12 Иерусалим аа, ЭЗЭНийг магтагтун!
Сион оо, өөрийн Бурханыг магтагтун!
13 Учир нь Тэр чиний дааман хаалгануудын оньсыг бат бэх болгосон юм.
Тэр та нарын дундах хөвгүүдийг чинь ерөөсөн.
14 Тэр танай хил хязгаарт энх тайвныг тогтоодог.
Тэр та нарыг хамгийн сайн улаан буудайгаар хангадаг.
15 Тэр Өөрийн тушаалыг дэлхийд илгээдэг.
Түүний үг маш хурдан тархдаг.
16 Тэр цасыг ноос шиг зулан буулгадаг.
Тэр цан хярууг үнс шиг тараадаг.
17 Тэр Өөрийн мөндрийг үйрмэг шиг цацдаг.
Хэн Түүний жаврыг сөрөн зогсож чадах вэ?
18 Тэр үгээ илгээж, тэдгээрийг хайлуулдаг.
Тэр салхиа үлээлгүүлж, их усыг урсгадаг.
19 Тэр Өөрийн үгийг Иаковд,
Өөрийн зарлиг ба тогтоолуудыг Израильд тунхагладаг.
20 Тэр өөр аль ч үндэстэнд ийнхүү хандаагүй.
Тэд Түүний тогтоолуудыг ч мэддэггүй билээ.
ЭЗЭНийг магтагтун![Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]