Дуулал [26]

1 Би үнэнч шударгаар явж,
Гуйвалгүйгээр ЭЗЭНд итгэсэн учраас,
ЭЗЭН, Та намайг зөвтгөөч.
2 ЭЗЭН, намайг шалгаж, намайг туршаач.
Миний оюун бодол, зүрхийг минь шалгаач.
3 Таны хайр энэрэл нүдний минь өмнө байгаа бөгөөд
Би Таны үнэнээр явсан.
4 Би хуурмаг хүмүүстэй хамт суудаггүй,
Дүр эсгэгч нартай хамт ч явахгүй.
5 Би хорон санаатнуудын чуулганыг үзэн яддаг,
Мөн бузар муу хүнтэй хамт суухгүй.
6 Би гэмгүй байдал дотор гараа угааж,
ЭЗЭН, Таны тахилын ширээнд ойртон очно.
7 Ингэх нь би талархлын дуугаар тунхаглаж,
Таны бүх гайхамшгуудыг зарлахын тулд билээ.

8 ЭЗЭН, би Таны өргөөний оршихуй болон
Таны сүр жавхлангийн орших газарт хайртай.
9 Миний сэтгэлийг нүгэлтнүүдтэй хамт,
Миний амийг цус урсгагчидтай хамт бүү авч яваач.
10 Тэдний гарт хорон муу хуйвалдаанууд байдаг бөгөөд
Тэдний баруун гар нь хахуулиар дүүрэн.
11 Харин миний хувьд, би үнэнч байдлаараа явах ёстой.
Намайг аварч, намайг нигүүлсээч.
12 Миний хөл тэгш газарт зогсдог.
Цуглаануудад би ЭЗЭНийг магтана.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]