Дуулал [53]

1 Мунхаг хүн зүрхэндээ "Бурхан байхгүй" гэв.
Тэд ялзарсан бөгөөд жигшмээр шударга бусыг үйлдсэн.
Сайныг үйлддэг хүн байхгүй.
2 Ухаардаг, Бурханыг хайдаг хүн байгаа эсэхийг үзэхээр
Бурхан хүний хөвгүүд уруу тэнгэрээс өнгийн харжээ.
3 Тэд хүн бүр гажиж,
Хамтдаа бузар болцгоосон.
Сайныг үйлддэг хүн байхгүй, нэг ч хүн байхгүй.

4 Миний хүмүүсийг талх идсэн мэт иддэг
Бузар муугийн ажилчид ухаардаггүй юм уу?
Тэд Бурханыг дууддаггүй юм уу?
5 Тэд айхаар юм байхгүй газар ихэд айсан билээ.
Учир нь Бурхан чамайг бүслэгчдийн ясыг бутраан тараасан.
Бурхан тэднийг голсон учраас чи тэднийг ичгүүр болгосон.
6 Өө, Израилийн аврал Сионоос гараасай!
Бурхан Өөрийн олзлогдогсдыг буцаан авчрахад
Иаковыг баясга, Израилийг баярлуул.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]