Дуулал [6]

1 ЭЗЭН, Өөрийн уураар намайг бүү зэмлээч,
Өөрийн хилэнгээр ч намайг бүү гэсгээгээч.
2 Би сул дорой учир, ЭЗЭН, намайг өршөөгөөч.
Миний яс янгинадаг учир, ЭЗЭН, намайг эдгээгээч.
3 Миний сэтгэл ч ихэд шаналж байна.
Харин ЭЗЭН, Та хэр удах вэ?

4 ЭЗЭН, буцан ирж, миний сэтгэлийг хэлтрүүлээч,
Өөрийн хайр энэрлийн улмаас намайг авраач.
5 Учир нь үхэлд Таныг дурсан санана гэж үгүй,
Үхэгсдийн оронд хэн Танд талархах вэ?

6 Би ёолсоор эцэж ядарч байна.
Шөнө бүр би ороо хөвүүлж,
Дэвсгэрээ ч нулимсаараа нэвт норгодог.
7 Гашуудснаас болж нүдний минь гал бөхсөн.
Миний бүх өстнөөс болж нүд минь харанхуйлсан.

8 Гэм нүгэл үйлдэгчид та бүгд надаас холд.
Учир нь ЭЗЭН миний уйлан гинших дууг сонссон.
9 ЭЗЭН миний гуйлтыг сонссон бөгөөд
ЭЗЭН миний залбирлыг хүлээн авдаг.
10 Миний бүх дайсан ичгүүрт орж, ихэд зүрхшээнэ.
Тэд гэнэт ичин, ухрах болно.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]