Дуулал [63]

1 Бурхан, Та бол миний Бурхан. Би Таныг чин сэтгэлээс хайх болой.
Усгүй, хуурай, ангамал газарт
Сэтгэл минь Танаар цангаж, махан бие минь Таныг хүсэн хүлээдэг.
2 Тиймээс би Таны хүч чадал, Таны сүр жавхланг харахаар
Таныг ариун газарт ажигласан.
3 Таны хайр энэрэл аминаас дээр учир
Уруул минь Таныг магтана.
4 Ийнхүү би амьд байх хугацаандаа Таныг магтана.
Би Таны нэр дээр гараа өргөх болно.
5 Чөмөг, өөх идсэн юм шиг сэтгэл минь цадсан бөгөөд
Ам минь баясгалант уруулаар магтаалуудыг өргөдөг.

6 Би орондоо Таныг дурсан санахдаа
Шөнөжин Таны тухай тунгаан боддог.
7 Учир нь Та миний тусламж байсаар ирсэн юм.
Таны жигүүрийн дор би баясгалантайгаар дуулдаг.
8 Сэтгэл минь Танаас зуурдаг.
Таны баруун мутар намайг түшдэг.

9 Харин миний амийг устгахаар эрэн хайгчид
Газрын гүн уруу орох болно.
10 Тэд илдэнд тушаагдана.
Тэд цөөвөр чононуудын хоол болно.
11 Харин хаан Бурханы дотор баясна.
Түүгээр тангараглагчид бүгд бахархан бахдана.
Учир нь худал яригчдын амнууд таглагдсан байна.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]