Дуулал [71]

1 ЭЗЭН, Таны дотор би хоргодов.
Намайг хэзээ ч ичгүүрт бүү унагаач.
2 Өөрийн зөв шударгаар намайг авран, суллаач.
Өөрийн чихээ над уруу хандуулан, намайг авраач.
3 Надад миний байнга очиж байх хоргодох хад болооч.
Та миний хад, миний бат цайз учраас
Намайг аврахаар тушаасан билээ.
4 Бурхан минь ээ, намайг хорон муу хүний гараас,
Бурууг үйлдэгч ба харгис хүний атгалтаас авраач.
5 Учир нь Та бол миний найдвар.
БУРХАН Эзэн, Та бол залуугаас минь миний итгэл юм.
6 Би төрөхөөсөө Танаар түшүүлсэн.
Та бол намайг эхийн минь хэвлийгээс гаргаж авсан Нэгэн билээ.
Би үргэлж Таныг магтана.

7 Би олон хүмүүст хачин юм болсон.
Учир нь Та бол миний бат бэх хоргодох газар.
8 Миний ам Таны магтаалаар,
Таны алдраар бүхэл өдөржин дүүрсэн байна.
9 Хөгшрөх үед намайг бүү орхиоч.
Миний хүч чадал барагдах үед намайг бүү хаяач.
10 Учир нь миний дайснууд миний эсрэг ярилцжээ.
Миний амийг отогчид хамтран хуйвалджээ.
11 Тэгэхдээ тэд "Бурхан түүнийг хаясан.
Аврах хүн байхгүй учраас түүнийг хөөж, барь" гэж хэлсэн.

12 Бурхан, надаас бүү хол байгаач.
Бурхан минь ээ, надад туслахаар хурдлаач.
13 Миний сүнсний дайснуудыг ичгүүрт унаган, сөнөөгөөч.
Намайг хорлохыг хүсэгчдийг доромжлол, ичгүүрээр нөмөргөөч.
14 Харин би үргэлж найдаж,
Таныг улам ихээр магтах болно.
15 Миний ам Таны зөв шударга,
Таны авралын талаар өдөржин ярина.
Учир нь би тэдгээрийн нийлбэрийг ч мэддэггүй юм.
16 Би БУРХАН Эзэний хүчит үйлсийг авчирна.
Би Таны зөв шударгын талаар, зөвхөн Таны л тухай тунхаглана.

17 Бурхан, Та залуугаас минь эхлэн намайг сургасан.
Би одоо болтол Таны гайхамшигт үйлсийг тунхагладаг.
18 Бурхан, хөгширч, бууралтах үед минь ч намайг бүү орхиоч.
Би Таны чадлыг үе удамд,
Таны хүчийг ирээдүйн бүх хүнд тунхаглах хүртэл бүү орхиоч.
19 Учир нь аугаа зүйлсийг хийсэн Бурхан,
Таны зөв шударга байдал тэнгэрт хүрсэн.
Бурхан, хэн Тантай адил вэ?
20 Надад олон зовлон зүдгүүрийг үзүүлсэн Та
Намайг дахин сэргээж,
Газрын гүнээс дахин татан гаргана.
21 Та миний агуу байдлыг улам өсгөж,
Намайг тайвшруулахаар эргээч.

22 Бурхан минь ээ, би Таны үнэнийг,
Таныг босоо ятгаар магтана.
Израилийн Ариун Нэгэн,
Би Танд ятга хөгжмөөр магтан дуулна.
23 Би Танд магтан дуулах үед уруул минь баярлан хашхирна.
Мөн Таны аварсан миний сэтгэл баясна.
24 Хэл минь ч өдөржин Таны зөв шударгыг өгүүлнэ.
Учир нь намайг хорлохыг хүсэгчид доромжлол ба ичгүүрт унасан билээ.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]