Дуулал [81]

1 Бидний хүч чадал болох Бурханд баясгалантайгаар дуулагтун.
Иаковын Бурханд баясгалантайгаар хашхирагтун.
2 Дуу аялж, бөмбөр цохиж,
Сонсголонт ятгыг босоо ятгатай хамт дуугарга.
3 Бидний баярын өдөр, шинэ сар буюу
Тэргэл сартайд бүрээ үлээгтүн.
4 Учир нь энэ бол Израильд зориулсан зарлиг,
Иаковын Бурханы тогтоол юм.
5 Тэрээр Египет нутаг даяар явж байсан үедээ
Үүнийг Иосефын дунд гэрчлэлийн төлөө байгуулсан.
Би өөрийн мэдэхгүй хэлээ сонссон.

6 "Би түүний мөрнөөс ачааг буулгаж,
Түүний гарыг сагснаас чөлөөлсөн.
7 Чи зовлон бэрхшээл дотроо хашхирсан бөгөөд Би чамайг аварсан.
Би аянгын дууны нууц газраас чамд хариу өгсөн.
Би чамайг Мерибагийн усны дэргэд туршсан.
8 Миний хүмүүс ээ, сонсогтун, тэгвэл Би та нарыг гэрчилнэ.
Израиль аа, чи Намайг сонссон ч болоосой!
9 Та нарын дунд гаднын бурхан бүү байг.
Та нар харийн бурханд бүү мөргө.
10 Та нарыг Египет нутгаас удирдан гаргасан
ЭЗЭН Би бол та нарын Бурхан юм.
Амаа том ангайлга, би түүнийг дүүргэнэ.

11 Гэвч Миний хүмүүс Миний дууг сонсоогүй бөгөөд
Израиль ч Намайг дагаагүй.
12 Иймээс Би тэднийг дур зоргоор нь явуулахаар
Зүрхнийх нь зөрүүдлэлд тушаасан.
13 Миний хүмүүс Намайг сонсож,
Израиль Миний замаар явсан ч болоосой!
14 Тэгвээс Би тэдний дайснуудыг хурдан дарж,
Өөрийн мутрыг өстнүүдийнх нь эсрэг эргүүлэх байсан.
15 ЭЗЭНийг үзэн ядагсад Түүнд дуулгавартай мэт дүр үзүүлэх байсан бөгөөд
Тэдний үе мөнхөд үргэлжлэхсэн.
16 Би та нарыг улаан буудайн дээдээр хооллон,
Хад чулуунаас гарах зөгийн балаар Би та нарыг хангах байсан".[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]