Дуулал [83]

1 Өө, Бурхан, бүү дуугүй байгаач.
Өө, Бурхан, бүү дуугүй байгаач, бүү нам жим болооч.
2 Харагтун, Таны дайснууд шуугьж,
Таныг үзэн ядагчид толгойгоо өргөсөн.
3 Тэд Таны хүмүүсийн эсрэг хорон санаатай төлөвлөгөөг гаргаж,
Таны нандигнасан хүмүүсийн эсрэг хамтдаа хуйвалддаг.
4 Тэд "Израилийн нэр дахин дурсагдахгүйн тулд
Очиж, тэднийг үндэстнээр нь арчиж, үгүй болгоцгооё" гэцгээв.
5 Тэд нэг оюун бодлоор хамтран хуйвалджээ.
Таны эсрэг тэд гэрээ байгуулдаг.
6 Едомын майхнууд болон ишмаелчууд,
Моаб болон хагирчууд,
7 Гебал, Аммон болон Амалек,
Филист, Тирийн оршин суугчидтай хамт
8 Ассири ч тэдэнтэй холбоо тогтоож,
Тэд Лотын хүүхдүүдэд тус дэм болжээ.
9 Тэдэнтэй Мидианд үйлдсэн шиг,
Кишон голын урсгалын дэргэд Сисера ба Иабинд үйлдсэн шиг хандаач.
10 Тэд Ен-дорт сөнөөж,
Газарт хаягдах хог мэт болсон.
11 Тэдний язгууртнуудыг Ореб ба Зееб шиг,
Тэдний бүх ноёдыг Зеба ба Залмунна шиг болгооч.
12 Тэд "Өөрсдөдөө зориулан
Бурханы бэлчээрийг эзэмшицгээе" гэцгээж байсан.

13 Бурхан минь ээ, тэднийг хамхуул шиг,
Салхинд хийсэх сүрэл мэт болгооч.
14 Ойг шатаадаг гал шиг,
Уулсыг шатаадаг дөл шиг
15 Өөрийн хуй салхиар тэднийг хөөж,
Өөрийн шуургаар тэднийг сүрдүүлээч.
16 Тэд Таны нэрийг эрж хайдаг болохын тулд
Тэдний нүүрийг ичгүүрээр дүүргээч.
17 Тэднийг мөнхөд ичгүүрт оруулан айлгаж,
Тэднийг дорд болгон мөхөлд учруулаач.
18 Ингэснээр тэд ЭЗЭН гэдэг нэртэй Та л ганцаараа
Бүх дэлхийн Хамгийн Дээд Нэгэн гэдгийг мэдэх болтугай.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]