Дуулал [84]

1 Өө, Түмэн цэргийн ЭЗЭН,
Таны оршин суудаг газар хичнээн тааламжтай вэ!
2 Миний сэтгэл ЭЗЭНий хашаа уруу тэмүүлэн, эрмэлздэг.
Миний зүрх ба махан бие минь амьд Бурханд баясан хашхирна.
3 Миний Хаан ба миний Бурхан,
Түмэн цэргийн ЭЗЭН Таны тахилын ширээнд
Болжмор ч орших газраа,
Хараацай ч өөрийн ангаахайнуудыг суулгах үүрийг олсон.
4 Таны өргөөнд оршигчид юутай ерөөлтэй вэ!
Тэд үргэлж Таныг магтаж байна.
5 Хүч нь Таны дотор,
Зүрхэнд нь Сион уруу хөтлөх замууд байх хүн юутай ерөөлтэй вэ!
6 Нулимсны хөндийгөөр туулан гарахдаа тэд түүнийг булаг болгодог.
Эрт орох бороо ч мөн түүнийг ерөөдөг.
7 Тэд Сионд Бурханы өмнө үзэгдэн
Хүчээс хүч уруу хүрдэг.

8 Өө, Түмэн цэргийн Бурхан ЭЗЭН, миний залбирлыг сонсооч.
Өө, Иаковын Бурхан, чих тавин чагнаач.
9 Хараач, бидний бамбай болсон Бурхан,
Өөрийн тосолсон хүний нүүр уруу хараач.
10 Учир нь Таны хашаан дахь нэг өдөр гадна байх мянган өдрөөс ч дээр юм.
Би хорон муугийн майхнуудад оршин суухаас
Өөрийн Бурханы өргөөний босгон дээр зогсохсон.
11 Учир нь ЭЗЭН Бурхан бол нар болон бамбай юм.
ЭЗЭН нигүүлсэл болон алдрыг өгдөг.
Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайн юмыг нуун дарагдуулдаггүй.
12 Өө, Түмэн цэргийн ЭЗЭН, Танд итгэдэг хүн юутай ерөөлтэй вэ![Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]