Дуулал [86]

1 Өө, ЭЗЭН чих тавин надад хариулаач.
Учир нь би зовж, гачигдаж байна.
2 Би бурханлаг хүн учир сэтгэлийг минь хамгаалаач.
Өө, миний Бурхан Та Өөрт тань итгэдэг Өөрийн зарцыг авраач.
3 Өө, Эзэн, намайг нигүүлсээч,
Учир нь Тан уруу хандан Би өдөржин хашхирдаг.
4 Өөрийн зарцын сэтгэлийг баярлуулаач,
Учир нь Эзэн Тан уруу би сэтгэлээ өргөдөг.
5 Учир нь Эзэн Та сайн бөгөөд уучлахад бэлэн,
Таныг дуудагч бүгдэд хайр энэрлээр элбэг баян.
6 Өө, ЭЗЭН, миний залбирлыг чих тавин чагнаач.
Миний гуйлтуудын дуунд анхаарал тавиач!
7 Өөрийн зовлонгийн өдөр би Таныг дуудна,
Учир нь Та надад хариулна.
8 Өө, ЭЗЭН, бурхдын дунд Тан шиг хэн ч үгүй,
Таных шиг үйлс ч байхгүй.
9 Өө, ЭЗЭН, Таны бүтээсэн бүх улс үндэстэн ирж,
Таны өмнө хүндэтгэн мөргөж,
Таны нэрийг алдаршуулна.
10 Учир нь Та бол аугаа бөгөөд гайхамшигт үйлсийг үйлддэг.
Та ганцаараа л Бурхан юм.

11 Өө, ЭЗЭН, Өөрийн замыг надад зааж өгөөч.
Би Таны үнэнээр явах болно.
Таны нэрээс эмээхээр зүрхийг нэгтгээч.
12 Миний Бурхан ЭЗЭН, би бүх зүрхээрээ Танд талархаж,
Таны нэрийг мөнхөд алдаршуулна.
13 Учир нь надад хандсан Таны хайр энэрэл аугаа бөгөөд
Та миний сүнсийг Үхэгсдийн орны гүнээс аварсан.

14 Өө, Бурхан, бардамнагч хүмүүс миний эсрэг босож,
Хүчирхийлэгч хүмүүсийн бүлэглэл миний амийг хайсан бөгөөд
Тэд Таныг өөрсдийнхөө өмнө залаагүй.
15 Харин ЭЗЭН Та бол өршөөлт, нигүүлсэлт,
Уурлахдаа удаан, хайр энэрэл болон үнэнээр элбэг баян Бурхан юм.
16 Над уруу эргэж, намайг нигүүлсээч.
Өөрийн зарцад Өөрийн хүчийг өгч,
Шивэгчнийхээ хүүг авраач.
17 Намайг үзэн ядагчид хараад ичихийн тулд
Сайны төлөөх тэмдгийг надад үзүүлээч.
Учир нь ЭЗЭН Та надад туслан, намайг тайвшруулсан.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]