Дуулал [91]

1 Хамгийн Дээд Нэгэний халхавчинд оршигч нэгэн
Төгс Хүчит Нэгэний сүүдэр дор амьдарна.
2 Би ЭЗЭНд хандан "Миний хоргодох газар, миний бат цайз,
Миний итгэдэг Бурхан минь" гэнэ.
3 Учир нь чамайг анчны урхинаас,
Бас үхлийн тахлаас авардаг нэгэн бол Тэр юм.
4 Тэр чамайг өдөөрөө хучих бөгөөд
Түүний жигүүр дор чи хоргодох болно.
Түүний итгэлтэй байдал бол бамбай болон бэхлэлт юм.

5 Чи шөнийн аймшгаас ч,
Өдөр исгэрэх сумнаас ч айхгүй.
6 Мөн харанхуйд явагч тахлаас ч,
Үд дунд цөлжүүлэх мөхлөөс ч айхгүй.
7 Мянган хүн чиний дэргэд,
Түмэн хүн чиний баруун гар талд унавч,
Энэ нь чамд халдахгүй.
8 Чи зөвхөн нүдээрээ хараад л
Хорон муу хүнд өгөх хариуг үзэх болно.
9 Учир нь чи миний хоргодох газар болох ЭЗЭНийг буюу
Хамгийн Дээд Нэгэнийг орших газраа болгосон юм.
10 Ямар ч хор хөнөөл чамд учрахгүй,
Ямар ч гамшиг чиний майханд ойртохгүй.

11 Учир нь бүх замд чамайг хамгаалахын тулд
Тэр Өөрийн тэнгэр элч нарт чиний талаар тушаал өгнө.
12 Чамайг хөлөө чулуунд цохичих вий гэсэндээ
Тэд чамайг гар дээрээ өргөн явна.
13 Чи арслан, наж могойг гишгэж,
Залуу арслан, могойг хөлөөрөө дэвсэлнэ.

14 "Тэр Намайг хайрласан учраас Би түүнийг аварна.
Тэр Миний нэрийг мэдсэн учраас Би түүнийг өргөмжилнө.
15 Тэр Намайг дуудах бөгөөд Би түүнд хариулна.
Саад бэрхшээлтэй үед Би түүнтэй хамт байна.
Би түүнийг аварч, хүндлэх болно.
16 Би түүнийг урт амьдралаар хангаж,
Түүнд Өөрийн авралыг үзүүлнэ.



[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]