Дуулал [92]

1 Өө, Хамгийн Дээд Нэгэн, ЭЗЭНд талархлыг өргөн
Таны нэрд магтан дуулах нь сайн юм.
2 Өглөө Таны хайр энэрлийг,
Шөнөөр Таны итгэлтэй байдлыг
3 Арван утаст ятга болон босоо ятгаар,
Ятгын ая дуугаар тунхаглах нь ч сайн.
4 Учир нь ЭЗЭН Та хийсэн зүйлсээрээ намайг баярлуулсан бөгөөд
Би Таны гарын үйлсийн улмаас баясгалантайгаар дуулна.

5 Өө, ЭЗЭН, Таны үйлс хичнээн агуу вэ!
Таны бодлууд гүн гүнзгий юм.
6 Мунхаг хүн ч мэдэхгүй,
Тэнэг хүн ч үүнийг ухаарахгүй.
7 Энэ нь хорон муу хүн өвс шиг соёолж,
Гэм бурууг үйлдэгчид бүгд цэцэглэхэд
Тэд мөнхөд устгагдахын тулд ч байсан ажгуу.
8 Харин ЭЗЭН Та бол мөнхөд эрхэм дээд юм.
9 Учир нь үзтүгэй ЭЗЭН, Таны дайснууд,
Учир нь үзтүгэй, Таны дайснууд сөнөнө.
Гэм бурууг үйлдэгчид бүгд тараагдах болно.

10 Харин Та миний эврийг зэрлэг үхрийнх мэт өргөмжилсөн.
Би шинэхэн тосоор тослогдсон.
11 Миний нүд дайснууд уруу минь харж,
Миний чих миний эсрэг босогч хорон муу хүмүүсийн тухай сонсдог.
12 Зөв шударга хүн далдуу мод шиг цэцэглэж,
Ливан дахь хуш мод шиг ургана.
13 ЭЗЭНий өргөөнд суулгагдсан
Тэд бидний Бурханы хашаануудад цэцэглэнэ.
14 Тэд хөгширсөн ч жимс гаргана.
Тэд шүүслэг ба ногоон байна.
15 Энэ нь ЭЗЭН шулуун шударга гэдгийг тунхаглахын тулд юм.
Тэр бол миний хад бөгөөд Түүн дотор шударга бус юм гэж үгүй.[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]