Дуулал [95]

1 Ирэгтүн, ЭЗЭНд баясалтайгаар дуулцгаан,
Авралынхаа хаданд баяртайгаар хашхирцгаая.
2 Түүний өмнө талархалтайгаар ирж,
Түүнд дууллуудаар баяртайгаар хашхирцгаая.
3 ЭЗЭН бол аугаа их Бурхан бөгөөд
Бүх бурхдын дээд аугаа Хаан юм.
4 Дэлхийн гүн газрууд Түүний гарт байдаг бөгөөд
Уулсын шовх оройнууд ч бас Түүнийх.
5 Далай ч Түүнийх. Учир нь Тэрээр түүнийг бүтээсэн Нэгэн бөгөөд
Түүний мутар хуурай газрыг ч дүрсэнд оруулсан.

6 Ирэгтүн, мөргөж, бөхийн,
Биднийг бүтээгч ЭЗЭНий өмнө өвдөг сөгдөцгөөе.
7 Учир нь ЭЗЭН бол бидний Бурхан бөгөөд
Бид Түүний хариулдаг хүмүүс, Түүний мутрын хонин сүрэг юм.
Өнөөдөр та нар Түүний дууг сонссон бол
8 Мерибад болсны адил,
Цөлд Массагийн өдөр болсны адил зүрхээ бүү хатууруул.
9 "Та нарын эцэг өвгөд сориход,
Миний үйлсийг харсан хэрнээ Намайг шалгахад нь
10 Дөчин жилийн турш Би тэр үеийнхэнд цухалдаж,
Тэднийг зүрхэндээ төөрөлдсөн бөгөөд
Миний замуудыг мэддэггүй хүмүүс хэмээн айлдсан.
11 Тиймээс Би уурандаа
Үнэхээр тэд Миний амралт уруу орохгүй хэмээж андгайлсан".[Өмнөх]                [Дараах]


Дуулал [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]